proma oferta zawadzkie

Nasza Oferta

Proma Sp. z o. o. zajmuje się sprzedażą specjalistycznych stalowych rur wiertniczych w różnych odmianach wykonania. Oferujemy dodatkowe zabezpieczenie laminatami szklano-żywicznymi PROMGLASS® zewnętrznych powłok fabrycznych rurociągów i powłok na spoinach montażowych. Dla rurociągów w terenech trudnych geologicznie proponujemy okładzinę włóknisto-cementową, która eliminuje potrzebę wykonania podsypki i obsypki piaskowej. Siedziba firmy Proma Sp. z o. o. znajduje się w Zawadzkiem przy ulicy Lublinieckiej 10 w województwie opolskim.

Aktualności