PROMA Sp. z o.o. realizuje program Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych. 

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne.

fundusze unijne

Zapraszamy do składania ofert w ramach realizowanego projektu

Zaproszenie 002/2018

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na:
Dostawa przyrządów pomiarowych i kontroli jakości.

 

Pobierz zaproszenie nr 002/2018 Dostawa przyrządów pomiarowych i kontroli jakości.

Zaproszenie 001/2018

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na:
Dostawę urządzeń transportu bliskiego – wózek widłowy boczny.

Pobierz zaproszenie nr 001/2018 Dostawa urządzeń

Zaproszenie 001/2018 - wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 001/2018 pn: Dostawa urządzeń produkcyjnych – wózek widłowy boczny w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” wybrano ofertę firmy SETMIL Sp. z o.o.

 

Pobierz informację o wyniku konursu nr 001/2018 Dostawa urządzeń transportu bliskiego

Zaproszenie 4

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na:
Dostawę urządzeń produkcyjnych

 

Pobierz zaproszenie nr 4 Dostawa urządzeń produkcyjnych

Zaproszenie 4 - wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 004/2017 pn: Dostawa urządzeń produkcyjnych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy Remowent Sp. z o.o.

 

Pobierz informację o wyniku konursu nr 4 Dostawa urządzeń produkcyjnych

Zaproszenie 3

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”.
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Pobierz zaproszenie nr 3 Dostawa urządzeń transportu bliskiego

Zaproszenie 3 - wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 003/2017 pn: Dostawa systemu suwnic w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy PM Konstrukcje PRO Sp. z o.o.

 

Pobierz informację o wyniku konkursu nr 3 Dostawa systemu suwnic.

Zaproszenie 2

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na: Dostawę urządzeń transportu bliskiego

 

Pobierz zaproszenie nr 2 Dostawa urządzeń transportu bliskiego

Zaproszenie 2 - wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 002/2017 pn: Dostawa urządzeń transportu bliskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

Pobierz informacje o wyniku konkursu nr 2 Dostawa urządzeń transportu bliskiego

Zaproszenie 1

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”.
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na: Wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj hali produkcyjnej dla w/w przedsięwzięcia .

 

Pobierz zaproszenie nr 1 Wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj hali produkcyjnej dla w/w przedsięwzięcia

Zaproszenie 1 - wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 001/2017 pn: Wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj hali produkcyjnej w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:
PAREATIS Sp. z o.o.
Ul. Raciborska 22
44-200 Rybnik

 

Pobierz informacje o wyniku konkursu nr 1 Wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj hali produkcyjnej dla w/w przedsięwzięcia