Dodatkowe zabezpieczenie gotowych zewnętrznych powłok fabrycznych rurociągów oraz powłok na spoinach montażowych stosuje się pokrycia laminatami szklano-żywicznymi PROMGLASS®.

W roku 2018 Proma Spółka z o.o. uruchomiła produkcję okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych dla których w chwili obecnej wymagane jest wykonanie w wykopach podsypki i obsypki piaskowej

Rury stalowe bez szwu wydobywcze normalnośrednicowe gwintowane ze złączką wykonane wg NP.-93/H-74238 (API SPEC 5CT) .

W roku 2018 Proma Spółka z o.o. uruchomiła produkcję okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych dla których w chwili obecnej wymagane jest wykonanie w wykopach podsypki i obsypki piaskowej