PROMA Sp. z o.o. realizuje program: 

Wdrożenie produkcji laminatu poliestrowo-szklanego nakładanego na rury stalowe metodą nawojową w miejscowości Zawadzkie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

dotacje_promglass

Zapraszamy do składania ofert w ramach realizowanego projektu

Zaproszenie nr 1

Firma PROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. 27 Stycznia 1 zaprasza

do składania ofert na dostawę  urządzeń.

 

Pobierz zaproszenie nr 1

Zaproszenie nr 2

Firma PROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. 27 Stycznia 1 zaprasza
do składania ofert na dostawę :
Przyrządy pomiarowe i kontrolki jakości w ramach projektu pn. „Wdrożenie produkcji laminatu poliestrowo-szklanego nakładanego na rury stalowe metodą nawojową w miejscowości Zawadzkie” numer umowy o dofinansowanie RPOP.01.03.02-16-012/14-00.

 

Pobierz zaproszenie nr 2