Dodatkowe zabezpieczenie gotowych zewnętrznych powłok fabrycznych rurociągów i powłok na spoinach montażowych stosuje się pokrycia laminatami szklano-żywicznymi PROMGLASS®. Pokrywanie laminatem ma na celu wzmocnienie fabrycznej powłoki antykorozyjnej, głównie w zakresie odporności na niekorzystne oddziaływania mechaniczne podczas prac związanych z przewiertami, przeciskami lub innymi metodami bezwykopowymi oraz prowadzenia inwestycji w trudnych warunkach terenowych, gdzie przewiduje się bardzo duże oddziaływania mechaniczne gruntu na rurociąg.

Laminat szklano-żywiczny PROMGLASS® nakładany fabrycznie składa się z pasm tkaniny szklanej o odpowiedniej gramaturze i szerokości, nasączonych żywicą, komponowaną z bazy winylowo-estrowej oraz utwardzacza, mieszanych w ustalonej proporcji.

PROMGLASS® (standard)

Laminat szklano-żywiczny PROMGLASS® nakładany fabrycznie składa się z pasm tkaniny szklanej o odpowiedniej gramaturze i szerokości, nasączony żywicą z odpowiednio komponowanymi dodatkami. Proces produkcji zapewnia dużą zwartość powłoki i eliminuje ryzyko rozwarstwień i niespójności.

 

PROMGLASS® Super-Bond

PROMGLASS®Super-Bond to nowe i innowacyjne rozwiązanie na rynku europejskim.

Laminat-PROMGLASS®Super-Bond posiada innowacyjne połączenie chemiczne z  powierzchnią izolacji antykorozyjnej, co zapewnia przyczepność na każdym jej centymetrze kwadratowym. PROMGLASS®Super-Bond zapewnia wszystkie właściwości mechaniczne jakie posiadają laminaty w wersji standard a ponadto wytrzymałość na ścinanie na poziomie przekraczającym 100 N/cm2 oraz przyczepność chemiczną laminatu na całej powierzchni izolacji.

Proces nakładania laminatu przebiega w kilku etapach:

Etap I: oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni powłoki fabrycznej lub powłoki na złączu rurociągu.

Etap II: zmatowienie powierzchni powłoki fabrycznej lub powłoki na złączu do zakładanej chropowatości.

Etap III: nasycenie pasm tkaniny szklanej żywicą.

Etap IV: nawinięcie pasm nasyconej żywicą tkaniny szklanej na rurę z powłoką, z zachowaniem odpowiednich zakładów.

Etap V: utwardzenie laminatu.

Etap VI: naniesienie identyfikacji na laminacie.

Laminat szklano-żywiczny PROMGLASS® cechuje:

 • bardzo wysoka twardość zabezpieczenia,
 • bardzo dobra odporność na ścinanie,
 • bardzo dobra odporność na ścieranie,
 • bardzo dobra szczelność,
 • bardzo dobra odporność na działanie sił dynamicznych,
 • bardzo dobra odporność chemiczna.

Badania wytrzymałościowe laminatu PROMGLAS

Badania wytrzymałościowe obejmują testy na: zginanie, rozciąganie, ściskanie, twardość oraz ścinanie. Pomiary wykonano w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Materiałów.

Deklarowane właściwości użytkowe:

 • Minimalna grubość laminatu: 1 mm,
 • Udarność laminatu: powyżej 10 J/mm,
 • Odporność na oddziaływanie niskiej temperatury i na uderzenia mech.: powyżej 5 J/mm,
 • Odporność na wgniatanie: poniżej 0,05 mm,
 • Wytrzymałość na zerwanie: powyżej 75 Mpa,
 • Elastyczność Laminatu: min. 100 Mpa,
 • Twardość w skali Shore’a D: powyżej 65,
 • Wytrzymałość na ścinanie
  • PROMGLASS®: powyżej 50 N/cm2,
  • PROMGLASS®Super-Bond: powyżej 100 N/cm2  (od średnicy DN400)