W roku 2017 Proma Spółka z o.o. planuje uruchomić testową produkcję okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych dla których w chwili obecnej wymagane jest wykonanie w wykopach podsypki i obsypki piaskowej.
Proponowana przez nas technologia wykonania okładziny włóknisto-cementowej eliminuje potrzebę wykonania podsypki i obsypki. Wyprodukowana okładzina będzie pełniła rolę dodatkowej ochrony izolacji antykorozyjnej, zabezpieczając ją przed uszkodzeniami w czasie transportu, składowania na terenie budowy oraz w trakcie wszystkich operacji montażu rurociągu.
Wykonana przez nas otulina będzie fabrycznie nakładana z zachowanie parametrów jakościowych.

Podstawowe zalety stosowania rur z otuliną włóknisto cementową to:

  • eliminacja kosztów zakupu i wykonania podsypki/obsypki piaskowej na całej długości rurociągu
  • znaczące obniżenie kosztów transportu
  • eliminacja ryzyka uszkodzeń rur i kosztów napraw