fundusze

Projekt: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadowych włókien szklanych”

 

W wyniku powziętej wiedzy i na podstawie doświadczeń przy wprowadzaniu technologii nakładania powłok laminatowych podjęto decyzję o opracowaniu technologii umożliwiającej uzyskanie nisko kosztowej powłoki ochronnej na rurach z izolacją antykorozyjną dla zastosowania przy budowie rurociągów w otwartych wykopach, która miałaby szanse na wyparcie dotychczas stosowanych rozwiązań. Co stało się przesłanką dla niniejszego PROJEKTU.

 

Opracowana technologia posiada zdolność patentową. Spółka po zakończeniu realizacji inwestycji złoży wniosek o objęcie ochroną patentową opracowanej technologii produkcji i składu mieszaniny włóknisto-cementowej.

Szacuje się, że zastosowanie okładziny włóknisto-cementowej spowoduje bardzo znaczący spadek zużycia deficytowego piasku nawet kilkuset krotnie. Na uwagę zasługuje fakt, iż zakup i montaż metodą wykopową rur stalowych z dodatkową powłoką włóknisto – cementową w zależności od stopnia trudności geologicznej gruntu rodzimego ograniczy koszt zabezpieczenia rurociągu w trakcie jego montażu i eksploatacji o ok. 50%. Nowy produkt oszczędza czas realizacji inwestycji oraz znacząco zmniejsza wszelkiego rodzaju koszty logistyczne. Znacząco wpływa również na ochronę środowiska, niwelując konieczność zastępowania rodzimej gleby dodatkowymi podsypkami.

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, umożliwiającej wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług na zasadach określonych w ustawie.

 

Przedmiotowy projekt ukierunkowany jest na wdrożenie własnej nowej technologii opartej o przeprowadzone badania wykonane na zlecenie PROMA oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji całkowicie nowego produktu w stosunku do wytwarzanych na terytorium RP. Produkcja zostanie uruchomiona w ramach nowo powstałej hali produkcyjno -magazynowej w oparciu o zakupione środki trwałe.

 

Wartość projektu:7 501 850,00 PLN

Dofinansowanie:3 230 960,49 PLN