Dofinansowanie okładziny włóknisto-cementowe

PROMA Sp. z o.o. realizuje program:  

Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych. 

 Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne.

 Zapraszamy do składania ofert w ramach realizowanego projektu.