Okładzina włóknisto-cementowa

Powłoka włóknisto-cementowa do mechanicznej ochrony rur z powłoką poliolefinową. Zewnętrzna osłona włóknisto-cementowa służy do ochrony powłoki poliolefinowej przed uszkodzeniami podczas:

 • układania rur w miejscach kamienistych,
 • podsypywania rur,
 • wypełniania wykopu urobkiem kamiennym lub pokruszonym z ostrymi zakończeniami.

Zabezpieczenie rur powłoką cementową podczas budowy gazociągu, eliminuje w sposób całkowity konieczność stosowania podsypki piaskowej. Zakres średnic zewnętrznych: od 114,3 do 1220 mm,  długości rur od 6 do 14 m. Wykonanie wg DVGW GW 340 lub specyfikacji klienta.

Powłoka oszczędza czas realizacji inwestycji oraz znacząco zmniejsza wszelkiego rodzaju koszty logistyczne. Znacząco wpływa również na ochronę środowiska, niwelując konieczność zastępowania rodzimej gleby dodatkowymi podsypkami. Posiadamy certyfikat produktu oraz aprobatę techniczną.

Powłoka z zaprawy cementowej zapewnia:

 • Zabezpieczenie mechaniczne izolacji antykorozyjnej
 • Redukcję kosztów związanych z zastosowaniem podsypki piaskowej
 • Redukcję kosztów związanych z ochroną środowiska
 • Usprawnienie prowadzenia robót na terenach górskich lub przyrodniczo chronionych.

Deklarowane właściwości użytkowe:

 • Grubość warstwy: min. 7 mm,
 • Wytrzymałość na ściskanie: min. 25 MPa,
 • Wytrzymałość na zginanie: min. 2,5 MPa,
 • Skurcz zaprawy maks. 2 mm/m
 • Odporność na uderzenia: brak pęknięć i odprysków, energia uderzenia 150 N,
 • Jakość powierzchni: powłoka jednolita, równa, dopuszczalne odchyłki maks. 4mm

 

Okładzina włóknisto-cementowa

W roku 2018 Proma Spółka z o.o. uruchomiła testową produkcję okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych dla których w chwili obecnej wymagane jest wykonanie w wykopach podsypki i obsypki piaskowej.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w zakładce Oferta->Okładzina włóknisto-cementowa