Okładzina włóknisto-cementowa

W roku 2017 Proma Spółka z o.o. planuje uruchomić testową produkcję okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych dla których w chwili obecnej wymagane jest wykonanie w wykopach podsypki i obsypki piaskowej.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo w zakładce Oferta->Okładzina włóknisto-cementowa