Zaproszenie 001/2018 – wyniki

W toku postępowania w ramach konkursu nr 001/2018 pn: Dostawa urządzeń produkcyjnych – wózek widłowy boczny w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych” wybrano ofertę firmy SETMIL Sp. z o.o.